Mgr. Jana Persichová

E-mail

Telefon

kancelář: 725 111 245

Konzultační hodiny

středa 10:00 - 11:00 čtvrtek 16:00 - 17:00

Poslední články autora:

Výuka na ZŠ Vratimov

proběhla ve čtvrtek15. února. V nově zrekonstruovaných dílnách jsme si vyrobili a ozdobili dřevěnou káču a zjistili, která se točí nejdéle! ( Markova – skvělá práce) V zeměpisné učebně jsme vybarvovali státní znak a vyhledávali města naší republiky na tabletech.

Respekt

byl tématem dalšího interrvenčního programu naší třídy. Shodli jsme se na tom, že je pro nás všechny velmi důležitý. Žáci pracovali ve skupinách a každá skupina zformulovala jednu zásadu. Pokusíme se je dodržovat.

V novém roce 2024

přeji vám, rodičům, i všem žákům pevné zdraví, hodně úspěchů a spoustu příjemných společných chvil.

Vánoční jarmark

se vydařil. Prodali jsme všechny výrobky. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

Vánoční dílny

proběhly v pátek 1. prosince. Všechny zveme na jarmark v úterý 5. prosince, kde se pokusíme své výtvory zpeněžit. Těšíme se na vás.

Beseda s policií

proběhla v pondělí 13.11. a byla věnovaná problematice násilí, se kterým se všichni můžeme setkat ve veřejném prostoru. Žáci dostali rady, jak se v takovém případě chovat.

Olympijský víceboj

Ve středu 25.10. měli žáci možnost poměřit své výkony v disciplínách jako postoj čápa, hluboký předklon, sedy-lehy, kliky a přeskoky přes švihadlo. Pro některé byly tyto úkoly premiérové, ale všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Turnaj ve vybíjené jsme sice nevyhráli, ale deštivý den jsme si užili.

Poznávejme přírodu ve svém okolí

Středu 27. září jsme prožili venku – vyrazili jsme ke starobělské myslivně, kde jsme vypracovali pár úkolů, ale hlavně se příjemně prošli. Všichni zaslouží pochvalu, trasu asi 12 km zvládli bez reptání!

Informace od třídní učitelky

27.9. Projektový den – Poznáváme přírodu v našem okolísraz: před školou 8.00, s sebou: sportovní oblečení a obuv, svačina, psací potřebaprogram : vycházka asi 8 km, drobné úkolynávrat ke škole: 12.00 29.9. Ředitelské volno Vybíráme 😯 Kč doplatek adapt. pobytu, 300 Kč na Sdružení rodičů (platí jen nejmladší sourozenec v naší škole)Prosím o potvrzení přečtení!JP

Informace pro rodiče

1. Seznámení se Školním řádem, s vnitřním řádem školní jídelny, vnitřním řádem školní družiny (na stránkách školy) Jana Persichová