Mgr. Jana Persichová

E-mail

Telefon

kancelář: 725 111 245

Konzultační hodiny

středa 10:00 - 11:00 čtvrtek 16:00 - 17:00

Poslední články autora:

Školní exkurze

Ve středu 29.5. jsme vyrazili za poznáním na hrad Bouzov, prošli jsme arboretem v Bílé Lhotě a prohlédli si Mladečské jeskyně. Počasí nám přálo a vrátili jsme se zdraví a příjemně unavení.

Dny Evropy

16. a 17. května jsme ostatní třídy seznámili s členskou zemí EU Kyprem. Po krátké úvodní scénce následovala prezentace vytvořená na PC, prohlídka výzdoby třídy a hledání odpovědí na námi vymyšlené otázky. Všem žákům patří pochvala za to, že se zapojili do příprav, obzvláště pak režisérce, hercům, moderátorovi, technikovi a autorům prezentace a modelu.

Den prevence

V úterý 14.5. proběhla beseda na téma Síla slova. Všichni jsme měli možnost a čas zamyslet se nad tím, jak může naše slovo potěšit nebo zranit.

Zayferus

Dnes 9.5. jsme měli jedinečnou možnost prohlédnout si dravé ptáky. Počasí akci přálo a mohli jsme se pokochat zástupci sov, orlů, supů….

27. březen v naší třídě

Výuka na ZŠ Vratimov

proběhla ve čtvrtek15. února. V nově zrekonstruovaných dílnách jsme si vyrobili a ozdobili dřevěnou káču a zjistili, která se točí nejdéle! ( Markova – skvělá práce) V zeměpisné učebně jsme vybarvovali státní znak a vyhledávali města naší republiky na tabletech.

Respekt

byl tématem dalšího interrvenčního programu naší třídy. Shodli jsme se na tom, že je pro nás všechny velmi důležitý. Žáci pracovali ve skupinách a každá skupina zformulovala jednu zásadu. Pokusíme se je dodržovat.

V novém roce 2024

přeji vám, rodičům, i všem žákům pevné zdraví, hodně úspěchů a spoustu příjemných společných chvil.

Vánoční jarmark

se vydařil. Prodali jsme všechny výrobky. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

Vánoční dílny

proběhly v pátek 1. prosince. Všechny zveme na jarmark v úterý 5. prosince, kde se pokusíme své výtvory zpeněžit. Těšíme se na vás.