Workshop Střední škola uměleckých řemesel, Ostrava – Zábřeh

Dne 14. září se zájemci o studium na uměleckých školách s výtvarným zaměřením měli zúčastnit tvůrčích dílen na umělecké škole  nedaleko náměstí SNP.  Pro příští školní rok otvírá škola dva obory,  a to multimediální tvorbu a grafický design, tradiční výtvarné techniky se zde vyučují pouze v prvním ročníku. Žáci osmých a devátých tříd si vyzkoušeli umělecké fotografování, práci s grafickým editorem a kresbu na tabletu. Získali informace o průběhu studia i o uplatnění absolventů.

Prohlídky středních škol usnadňují žákům volbu oboru a střední školy, pomáhají jim uvědomit si, co chtějí a co ne,  a to je cílem těchto exkurzí.

Mgr. Dita Ondrejčeková