Výtvarné tvoření

Na výbornou zvládli žáci přiřadit hudební nástroje do tří základních
skupin. V rámci mezipředmětových vztahů je výtvarně ztvárnili.
Všem se výkresy velmi povedly a jsou vystaveny na nástěnce chodby.