Vážení rodiče, milí žáci.

Přeji Vám krásné prázdniny plné slunce, dobré nálady
a nezapomenutelných zážitků. Buďte na sebe opatrní,
jednejte vždy obezřetně. Na viděnou v novém školním
roce 2021/2022.
Kateřina Bílková