Foto školy

Užitečnost roušek v uzavřených prostorách

Dne 1. 9. bude škola žákům a žákyním 2. – 9. tříd otevřena od 7.20 hodin. Vstup povolen v roušce, přeměření teploty, dezinfekce rukou, vstup do tříd. Od 2. 9. vstup do šaten.

Při vstupu do školy, šaten, školní jídelny budou mít žáci nasazenou roušku, tu budou mít také v době, kdy se budou pohybovat samostatně po chodbách bez doprovodu učitele, případně čekat na výdej jídla. Ve třídách při výuce a přesunu celého třídního kolektivu roušky žáci mít nemusí.

1. 9. od 8.45 budou do budovy vstupovat v roušce žáci 1. tříd i jejich rodiče. Žáci budou přivítáni ve třídě 1. A a ve třídě 1. B.

Třídní schůzky:

  • 1. 9. v 16.00 hodin třídní schůzky žáků 1. tříd – vstup rodičů v roušce
  • 2. 9. v 16.30 hodin třídní schůzky žáků 2. – 9. tříd – vstup rodičů v roušce