Foto školy

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, žáci,

1. září začínáme. Na stránkách tříd již máte seznamy pomůcek a sešitů pro školní rok 2020/2021. Také tam naleznete informace k novému školnímu roku.

 • Začínáme v úterý 1. září
  • 8.00 – 9.00 hodin – 2. – 9. třídy
  • 9.00 – 10.00 hodin – 1. třídy – ve své třídě 1. A a 1. B, vstup do třídy od 8.50 hod.
 • Škola bude otevřena pro vstup žáků od 7.20 hodin, žáci a rodiče z 1. tříd od 8.45 hodin, přeměření teploty, dezinfekce rukou, vstup do šaten až od 2. 9. 2020
 • Školní družina provoz 1. 9. od 9.00 – 17.00 hodin
 • Výdej obědů 1. 9. od 11.00 – 13.00 hodin
 • 1. 9. třídní schůzky pro rodiče v 16.00 hod. – první třídy
 • 2. 9. třídní schůzky pro rodiče v 16.30 hodin – 2. – 9. roč.

Žáci budou muset mít u sebe:

 • dvě roušky (jedna při vstupu do školy, druhá v igelitovém sáčku v aktovce)
 • balení papírových kapesníků
 • k osobní hygieně doporučujeme mít stále u sebe malý dezinfekční gel na ruce (v aktovce)

Zdvořile žádáme o důslednou kontrolu vlasů. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí a žáků a zaměstnance školy, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Těšíme se na všechny žáky a žákyně, spolupráci s rodiči.
vedení školy