Úspěšný řešitel

Krásné druhé místo v matematické soutěži žáků čtvrtých a pátých tříd získal Martin Patrik Hořínek.
Blahopřejeme. 🙂