Ukončení prvního pololetí

Dnes byly žákům předány výpisy pololetního vysvědčení. Předchozí den byly děti z peněz získaných na
vánočním jarmarku za svou školní práci odměněny šunkovou pizzou. K prvnímu pololetí neodmyslitelně
patří jednodenní prázdniny, které se uskuteční v pátek 2. února. 🙂