Když se podívám do zrcadla, co vidím ?

Ve středu 3.11. jsme se zúčastnili Programu prevence negativních jevů – téma : KDYŽ SE PODÍVÁM DO ZRCADLA, CO VIDÍM ?
Děti si v tomto programu uvědomily, že krása člověka nespočívá jen v jeho vnějším vzhledu, ale hlavně v jeho činech, chování, ochotě pomoci, vstřícnosti a dalších vlastnostech.
Pracovaly ve skupinách, kde vybíraly vlastnosti, podle kterých by hodnotily člověka.
Nejvíce je však zaujal příběh Lizzy, ošklivé dívky, ale s „velkým srdcem“.
Program byl velmi hezky zpracován a vedl žáky i k zamyšlení nad duševní krásou, nikoliv jen tou vnější.