Třídní schůzka 30. 11.

Informace: 1) Čtvrtek 2.12. 2021 Den prevence

téma: kyberšikana (vybíráme 40 kč na Renarkon)

výuka do 12: 20 (podpis v ŽK)

2) Pátek 3.12. vánoční dílny – výuka do 12.35

(podpis v ŽK)

3) Informace o prospěchu v ŽK (podpis)