Test pro volbu povolání

Pro budoucí volbu profese je důležité, abychom si uvědomili své silné stránky, a to ve kterých profesích je můžeme uplatnit. Test, který Vám nabízím, je volně přístupný a ve výsledcích najdete typologii své osobnosti a povolání, která by se Vám mohla líbit. Žádný test, žádný člověk Vám neřekne: „Toto je pro Vás to pravé, toto je správně!“, ale může Vám ukázat možnosti, které jsou k dispozici. V případě, že byste chtěli konzultovat výsledky, pište na ondrdi@zsjunacka.cz

Test najdete na:  https://www.emiero.cz/