Důležité odkazy

Odkazy na internetové stránky s přehledy škol, informacemi o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách, trhu práce a další.

https://www.msk.cz/skolstvi/seznam_oboru.html (sš obory v Moravskoslezském kraji)

https://prijimacky.cermat.cz/ (testy)

https://www.atlasskolstvi.cz/ (přehled škol a oborů)

https://www.infoabsolvent.cz/ (školy, přijímací řízení, povolání, trh práce)

https://www.mujzivotposkole.cz/  (povolání a finanční gramotnost)