Přijímací řízení

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce nás čeká důležitý krok, a to volba střední školy a studijního oboru. V průběhu celého školního roku Vás budeme provádět procesem přijímacího řízení tak, abyste byli informováni, vše bylo v pořádku a včas odevzdáno. V tuto chvíli Vám předkládám harmonogram, kde se dozvíte obecné informace k tomuto procesu.

září – říjen

seznamování s typy středních škol, sledování nabídek

od školy dostanete aktuální ,,Atlas školství

říjen – listopad – prosinec

návštěva Prezentačních výstav středních škol (tzv. Burzy středních škol), Dnů otevřených dveří, postupná konkretizace volby školy

listopad

Informace pro žáky, kteří se hlásí na školu s talentovou zkouškou (sportovní, umělecké)

vyzvednutí  předvyplněné přihlášky (škola vyplňuje osobní údaje a prospěch) prostřednictvím třídního učitele nebo zástupce ředitele, vyplnění přihlášky, odevzdání k potvrzení na ZŠ, do 30.11. odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou

leden
talentové zkoušky

31.1.  žáci obdrží předvyplněnou přihlášku (škola vyplňuje osobní údaje a prospěch)

do 31.1. zveřejní střední školy na svých stánkách kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů

únor

vyplňování přihlášek; vyplněnou přihlášku okopírujte a podepíší ji žák i zákonný zástupce, ZŠ potvrdí dvě úplně stejné přihlášky

příprava přihlášek k odeslání na střední školy a odeslání

předání zápisových lístků zákonnému zástupci

březen

1.3. musí být přihlášky na vybrané škole

duben

přijímací zkoušky, případně tzv. přijímací řízení (přijetí na střední školu na základě prospěchu ze ZŠ)

duben – květen

odevzdání zápisového lístku (do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků)

podání odvolání do tří pracovních dnů po převzetí rozhodnutí o nepřijetí

květen-červen

další kola přijímacího řízení, počet přihlášek není omezen

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat Mgr. Dita Ondrejčeková, kariérový poradce