Sonobova krychle XXL

V domácím prostředí a zcela dobrovolně si skládání modulů do tvaru
krychle zopakovali žáci Ondřej Hlatký, Elen Bártková a dívenka páté
třídy Valérie Laníková. Barvy znázorňují pevninu, oceány a pouště.
Dílko je velmi zdařilé a zdobí prostředí třídy. Žáky chválím za vzájemnou
spolupráci mezi ročníky. 🙂