Slohový útvar

Oznámení o: – konání komentované prohlídky úlů, která bude spojena s ukázkou vymetání medu, sladkým
občerstvením, možností zakoupení medu, volnou zábavou pro děti i dospělé
– náboru do sportovního oddílu
– pořádání narozeninových oslav, karnevalu, koncertu…
Práce jsou doplněny obrázky a budou vloženy do žákovských portfolií.