Slavnostní rozloučení s 9. třídami

proběhlo v příjemném prostředí školní záhrady. Po projevech paní ředitelky a žáků 9.A, 9.B a 9.C byla předána vysvědčení a pochvaly. Rozloučit se přišli i prvňáčci, se kterými se deváťáci pravidelně setkávali v rámci projektu Pomáhejme si. Velké poděkování patří Sdružení rodičů, které finančně přispělo na pohoštění. Děkujeme a všem deváťákům přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů na další cestě životem.

Vaše třídní učitelky