Školní rok 2021/2022 – pomůcky

Milí žáci. Prázdniny se chýlí pomalu ke konci a my už se na Vás těšíme ve škole. Níže přikládám pomůcky na příští školní rok. Některé věci budou upřesněny ještě v prvních dnech výuky. Přesnější informace o nástupu se budou objevovat postupně, tak je sledujte na hlavních webových stránkách.

ČESKÝ JAZYK – 4 x sešit 544 (malý linkovaný)      + Pracovní sešit (bude koupen hromadně na začátku roku)

  • ŠKOLNÍ – MLUVNICE
  • ŠKOLNÍ – LITERATURA
  • TESTY
  • NA DÚ

DĚJEPIS  – 1 x sešit 544 (malý linkovaný)

ANGLICKÝ JAZYK – 2 x 564 a 1 x 524 – pokračovat z loňského roku

OBČANSKÁ VÝCHOVA – 1 x 544

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – 1 x 544

MATEMATIKA – 1 x 460 (velký nelinkovaný)

FYZIKA – 1 x 525 (malý čtverečkovaný)

PŘÍRODOPIS – 1 x 564

ZEMĚPIS – Pracovní sešit bude zakoupen hromadně na začátku roku. Cena 74,-

RUSKÝ JAZYK  – 1 x 544

NĚMECKÝ JAZYK – upřesní se na začátku roku

VV + HV – pokračuje se s pomůckami z loňského roku

TV – vhodná sportovní obuv a oděv, do tělocvičny se světlou podrážkou

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – 1 x 524

PŘEZŮVKY – MĚLY BY BÝT OTEVŘENÉ (sandály, kroksy apod. – ne tenisky)