Olympijský víceboj

2. – 4. září 2021 pojedeme na republikové finále .

V rámci hodin tělesné výchovy trénujeme a plníme disciplíny Olympijského diplomu a Olympijského odznaku všestrannosti.  Splněním disciplín Olympijského diplomu získávají žáci zdarma analýzu pohybových předpokladů  s doporučením vhodných sportů a typy na sportovní kluby v okolí.

Pokud děti dostaly Olympijský diplom na konci školního roku a chybí jim splnění některých disciplín, aby získaly svou analýzu předpokladů nebo diplom nedostaly, mohou během léta disciplíny plnit a přes stránky https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz, zapsat své výkony do karty žáka.

Olympijský odznak všestrannosti je určen především starším dětem, ale i dospělým napříč generacemi.     Každý sportovní výkon má své bodové ohodnocení. Součtem bodů mohou sportovci dle svého věku a pohlaví dosáhnout na bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak všestrannosti. Do poloviny června jsme měli možnost splnit nominační kritéria Sazky olympijského víceboje pro postup do celorepublikového finále. Pár hodin tělocviku navíc pro nadšence a podařilo se. Byli jsme nominováni a v září pojedou čtyři chlapci a čtyři děvčata reprezentovat naší školu do Brna, kde se během dvou dnů utkají s vrstevníky v 10 disciplínách Olympijského odznaku všestrannosti. Už teď se moc těšíme na spoustu zážitků i atmosféru sportovního setkání .