Plány, plánky, mapy

Dnešní hodinu vlastivědy jsme prožili na vycházce. Podle daných pokynů jsme si prošli okolí školy, plnili jsme zajímavé úkoly, zaznamenávali trasu do plánku naší obce, hledali zajímavosti v okolí, sbírali body :-).