Výkup kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Místnímu mysliveckému sdružení se i přes nepříliš bohatý rok na tyto lesní plody podařilo vykoupit 780 kg kaštanů a 30kg žaludů. Pochvala patří např. Alexandru Staňkovi z 2. A, Vaškovi Foltovi z 1.B Šarlotě Haščinové z 3.A, rodině Bitomských, Aujezdských a samozřejmě všem ostatním, které jsme nezmínili.