Komunitní kruh II

V pátek 22.10. se naše třída účastnila druhého komunitního kruhu pod vedením Mgr. Elišky Chrástecké – metodika prevence negativních jevů. Zaměřili jsme se tentokrát na vyjádření pocitů každého jednotlivce – tedy jak se v naší třídě cítí. Prostor dostaly i názory dětí na chování některých spolužáků a návrhy, jak tuto situaci zlepšit. Své pocity vyjadřovaly děti pomocí panáčků nakreslených v různých situacích. Nadále pracujeme na zlepšení atmosféry v naší třídě a vyhlížíme další komunitní kruh.
Myslím, že situace se opravdu obrací k lepšímu, ale nerada bych předbíhala. Vše záleží na toleranci, slušném chování a snaze pomoci dětí sobě navzájem. tř.uč.