Přišívání knoflíků

Prošívání a provlékání jsou ideální činnosti na procvičení úchopu třemi prsty, což je velmi důležité z hlediska jemné
motoriky a koordinace ruka – oko. V příštích hodinách pracovní výchovy se budeme věnovat vyšívání.