Přání

Vážení rodiče, Vážení prarodiče,

dovolte, abych Vám popřála krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v roce 2023. Dále mi dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v roce 2022 a doufám, že budeme v roce 2023 ve spolupráci pokračovat.

Mgr. Eva Krejčíčková, třídní učitelka