Práce ve skupinách, mezipředmětové vztahy

Čtení dat z tabulek, grafů, evidování hodů kostkou zápisem v tabulkách, součet celkových bodů, výpočet
průměru, vzájemná spolupráce žáků a procvičení učiva matematiky na geodeskách v hodinách pracovní
výchovy.