Pozor, los!

Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší
škole věnujeme. Dne 19. 4. se na prvním stupni uskutečnilo projektové vyučování nazvané
ZVÍŘECÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY.
Děti zhlédly video o výskytu losa v Česku, nakreslily dopravní značku Pozor, los! Poznávaly různé druhy
dopravních prostředků, hovořily o důležitosti přilby, chráničů při jízdě na kole, koloběžce, skateboardu.
Výstupem dopravního dne není jen nástěnka na chodbě školy, jsou to především správné přístupy
a reakce, které povedou k bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním provozu.