Pozor, had!

Řidiči se mohou potkat na silnici s nejrůznějšími dopravními značkami, varujícími před neposednou zvěří.
Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší
škole věnujeme. Dne 19. 4. se na prvním stupni uskutečnilo projektové vyučování nazvané ZVÍŘECÍ
DOPRAVNÍ ZNAČKY. Žáci vytvořili stránku obrázkového čtení s příběhem cyklistů, seriálem Semafórek
si připomněli bezpečné chování na silnici, v hodině matematiky počítali dopravní slovní úlohy,
v angličtině se naučili slovíčka o dopravě, zhlédli zajímavý dokument o nebezpečných hadech.
Výstupem dopravního dne není jen nástěnka na chodbě školy, jsou to především správné přístupy
a reakce, které povedou k bezpečnému a ohleduplnému chování v silničním provozu.