Pomůcky pro šestý ročník

Český jazyk  – 4x 544, v září se bude hromadně objednávat pracovní sešit

Matematika – 1x 460, 1x  4210,  1x 520, běžné rýsovací potřeby

Angličtina – 2x 564, v září se bude hromadně objednávat pracovní sešit

Fyzika – 1x 545

Přírodopis – 1x 564

Dějepis – 1x 544

Občanská výchova – 1x 544, složka na zapínání A4 na pracovní listy

Zeměpis – v září se bude hromadně objednávat pracovní sešit

Výchova ke zdraví – 1x 544

Výtvarná výchova –  20x výkres A4, 20x výkres A3, barevné papíry, vodové barvy, štětce, další pomůcky po domluvě s vyučující v září.

Tělesná výchova – obuv do tělocvičny se světlou podrážkou

Ceny pracovních sešitů nejsme schopni teď uvést, budeme hledat akční nabídky a množstevní slevy.