Poctiví nálezci

O tom, že poctiví lidé nevymřeli, nás dnes přesvědčil skutek žáků Ondřeje Kotuly 🙂 a Petra Stuchlého. 🙂
Nalezli peněženku s větším obnosem a odevzdali ji vedení školy. Chlapcům byly zapsány
pochvaly do žákovských knížek. Paní ředitelka Mgr. Jana Poledníková oba hochy odměnila sadou fixů.
Na konci školního roku jim bude udělena ředitelská pochvala.