Olympijský víceboj

V rámci tělesné výchovy jsme využili slunečný den ke sportování na školním hřišti. Žáci plnili dvě disciplíny
Olympijského diplomu i s rozborem pohybových předpokladů a doporučením vhodných sportů.
Po rozcvičce byly děti rozděleny do dvou skupin. Ve skoku dalekém i v hodu kriketovým míčkem podali
všichni vynikající výkony a měli radost z pohybu. Závěr hodiny patřil vysvětlení pravidel přehazované.
Paní učitelce Mgr. Daně Janíčkové děkuji za vynikající spolupráci. 🙂