Matematický klokan 2022

Dne 18. března jsme se zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan.
Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, řešitelé vybírali jednu z pěti nabízených
možností.
Na vyřešení 24 úloh měli 60 minut. Správná řešení zaznamenávali do karty odpovědí. Nejlepších
výsledků dosáhli: Aujezdská Anna 98 bodů, Bártková Elen 95 bodů, Špaček Petr 79 bodů.
Žákyně Anna Aujezdská získala pěkné třetí místo v kategorii KLOKÁNEK žáků čtvrtých a pátých
tříd. Všem soutěžícím patří poděkování za snahu a úspěšným řešitelům gratulujeme. 🙂