Školní jídelna – opatření od 12. 4. 2021

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak:

  • V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin
  • Hygiena a úklid
  • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
  • Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů
  • Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.
  • strávníci-žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.
  • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
  • osoba vyzvedající oběd, vstupuje do prostoru školní jídelny s respirátorem.
  • Strávníci mají být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, rozestupy alespoň 2 metry; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro stravníky.

děkuji stašová

Stašová Milada
Vedoucí školní jídelny