Školní jídelna – školní rok 2021/2022

ŠJ umožňuje stravování pro zaměstnance školy ZŠ Junácká v době od 25. do 27. 8.2021.
Výdej obědů: od 11 do 11,30hodin. Obědy si přihlašuje strávník sám.

1. Prodej čipy kancelář ŠJ – nově nastupující žáci 1.- 3. 9. 2021 v době od 8 do 13 hodin. Cena 120 Kč/Prosím hotovost přesně.
2. Jídelníček na září bude k dispozici na stránkách www.strava.cz dne 27. 8. 2021 /pro možnost odhlášení stravy/.
3. Ke stravování na měsíc září budou přihlášení všichni strávníci ze ZŠ Junácká a MŠ Blanická včetně zaměstnanců.
4. Inkaso na září proběhne 25.8.2021
5. Výdej obědů pro žáky začíná v 11,45 hodin. Cizím strávníkům a nosiče 11-11,30hodin. Vstup do jídelny povolen pouze s respirátorem.
6. Nezapomeňte si včas obědy odhlásit./ tzn. den  předem do 13 hodin/.
7. 30.-31.8. je jídelna uzavřena.

Stašová