Hybridní výuka

V současné době v naší třídě probíhá tzv. hybridní výuka – žáci, kteří se prokázali negativním PCR testem, jsou přítomni ve škole, ostatní jsou doma v karanténě a připojují se distančně, pokud jim to zdravotní stav umožňuje. Rozvrh hodin je platný.

Všem žákům přeji, ať situaci zvládnou co nejlépe a těším se na osobní setkání ve škole. Jana Persichová