Hurá, jsou tu prázdniny!

Milí žáci, přeji všem krásné dny volna, hodně sluníčka, mnoho pěkných letních cestovatelských zážitků,
hodně úspěchů v dalším vzdělávání. Nezapomeňte na četbu knih. Při všech sportovních aktivitách buďte
obezřetní, zbytečně neriskujte.
Vážení rodiče, děkuji Vám za vynikající spolupráci po dobu dvou školních let.
Mgr. Kateřina Bílková