Hravé dopoledne

Průlezky, kolotoč, pyramida, lanovka, houpačka…
Vycházku do Bělského lesa jsme zakončili zmrzlinovým
osvěžením.
Žáky chválím za kázeň a bezproblémové chování. 🙂