Exkurze Úřad městského obvodu Ostrava Jih

V rámci kariérového poradenství se 20 žáků osmých tříd mělo možnost seznámit s organizační strukturou a jednotlivými pracovišti Úřadu městského obvodu Ostrava Jih. Získali informace o činnosti odboru financí, správy majetku, investic a matriky. V obřadní síni si někteří vyzkoušeli mluvení před publikem. S místostarostou pro školství a tělovýchovou Mgr. Radimem Ivanem pak žáci diskutovali o komunální politice a práci politika. Ještě cestou do školy si vzájemně sdíleli dojmy.

Věřím, že podobné akce pomohou žákům zorientovat se na trhu práce a usnadní volbu povolání.

Mgr. Dita Ondrejčeková, kariérový poradce