Dopravní hřiště

Ve středu 27. dubna jsme se zúčastnili výuky ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Ostrava – Hrabůvka,
A. Kučery 20. Důraz byl kladen na zvládnutí bezpečné jízdy na kole podle dopravních značek. Motivací
byla možnost získání průkazu cyklisty. Po bezchybné jízdě na DDH a ziskem 18 bodů v testu byli úspěšní
pouze dva žáci: Anna Aujezdská a Petr Stuchlý. Blahopřejeme. 🙂
Cílem je vychovat v dětech správné přístupy a reakce, které povedou ke snížení nehodovosti
a k celoživotnímu ohleduplnému chování v silničním provozu.