Den Země

Ve čtvrtek a v pátek proběhly na 2. stupni projektové dny ke Dni Země. Žáci měli za úkol zpracovat informace o výrobě elektrické energie a souvisejících vlivech na životní prostředí. Naše třída si vylosovala větrné elektrárny. Z informací, které žáci zjistili o těchto elektrárnách, jsme vyrobili nástěnku, která je vystavena na pavilonu B. V pátek jsme si společně prošli nástěnky ostatních tříd a vyplnili připravený test.