Den učitelů, Den naruby, Den bez batohu

U příležitosti Dne učitelů měli žáci možnost vyzkoušet si profesi pedagogů a připravit si materiály k výuce.
Mluvnickou část jazyka českého velmi pěkně po celou dobu 45 minut vedla žákyně Nela Sofie Pilchová.
Úvod hodiny patřil křížovce s tajenkou. K zopakování slov stejného významu, vzorů podstatných jmen,
stavby slova a doplňování písmen do textu měla Nela připraveny pracovní listy. Za pomocí hry Tik Tak
Bum zvládla v závěru hodiny rychlé postřehování slov.
Matematice se věnovali žáci:
Viktorie Smutná, která si připravila obrázky osové souměrnosti a příklady písemného sčítání i odčítání.
Barbora Hudcová na připravených kartičkách zopakovala násobilkové spoje.
Magdaléna Sošková promítla na interaktivní tabuli římská čísla.
Inés Kratochvílová si nachystala práci s čísly, kterou oznámkovala podle přísně stanoveného hodnocení.
Martin Patrik Hořínek kromě matematické křížovky se sebehodnocením zadal ke skupinové práci řešit
rovnice pomocí HADA, dědy LESONĚ a neznámé x. Práci spolužákům ohodnotil razítkem MARTIN.
Hodiny tělesné výchovy se ujali chlapci: Tom Schönwälder, Matyáš Šťástka, Sebastian Běla, Matyáš
Hlavenka a Josef Kamenický. I v této vyučovací hodině obstáli žáci na výbornou.
Pracovní listy si děti zařadily do svých portfolií, malí učitelé obdrželi pochvaly do žákovských knížek.
Už samotný příchod do budovy školy byl originální. Batohy vystřídaly kufry, koše na prádlo, proutěné
košíky, obří hrnce, igelitové i plátěné tašky různých velikostí… Byl to prima den!