Den prevence

Ve čtvrtek 8. prosince proběhl na druhém stupni Den prevence. Naše třída se
ve dvou hodinách věnovala tématu volby povolání, kdy jsme si povídali o
vlastnostech lidí a rozdílu mezi schopnostmi a dovednostmi, které jsou potřebné
pro výkon určitých druhů povolání. Připomněli jsme si, co je to hrubá a čistá
mzda a zahráli hru, kdy jsme hádali povolání podle výčtu pracovních pomůcek. Zjistili
jsme, jaké vzdělání je pro výkon daného povolání potřebné a také to, jaké
vlastnosti, schopnosti a dovednosti jsou výkon povolání potřebné. Žáky pak také
zaujal výpočet čisté mzdy ze mzdy hrubé.

Další dvě vyučovací hodiny pro nás připravila program Pavučina. Tématem byly
Předsudky. Žáci pracovali ve skupinkách a jejich úkolem bylo rozhodnout na
základě různých „osobních“ údajů o poskytnutí „vakcíny“,
která by danému člověku mohla zachránit život. Smyslem celé aktivity bylo, aby
se žáci naučili nehodnotit lidi na základě několika málo údajů a předsudků
týkajících se povolání, pohlaví, věku, barvy pleti, národnosti apod., ale aby
se snažili o člověku zjistit co nejvíce informací a mohli si tak utvořit ucelený
a objektivní názor.