Vánoční jarmark

Na vánočním jarmarku, který se konal v úterý 6. prosince, jsme nabízeli nejen vánoční ozdoby, které jsme vytvořili během vánočních dílen, ale také výrobky, které vytvořili někteří žáci doma spolu se svými rodiči, a také další výrobky, kterými přispěli samotní rodiče. O prodej vánočních ozdob se postarala trojice žáků, a to Karla, Markéta a Martin. Děkujeme všem rodičům nejen za finance a jejich čas, který věnovali výrobě vánočních ozdob, ale také za to, že přišli na vánoční jarmark a zakoupením výrobků tak podpořili žáky naší třídy.