Čtení není nuda

Hodina jazyka českého a literatury proběhla dne 12. června pohybovou formou. Přečtené kapitoly knihy
ze školní knihovny Děti z Bullerbynu nás přiměly k vyřešení úkolů na kartičkách umístěných v prostoru
školní zahrady. Děti pracovaly ve skupinách. Co bylo úkolem? Pozorně si přečíst popis postav, dopsat
pod portréty jejich správná jména, k obrázkům statků přiřadit názvy a potvrdit správnost tvrzení
kroužkem. Další pracovní listy, které navazují na četbu žáků naší třídy jedné z nejúspěšnějších a nejvíce
dotiskovaných knih Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu jsou navíc uzpůsobeny také potřebám žáků
se specifickými poruchami učení.
Pracovní listy budou dětem založeny do žákovských portfolií.
Knížky do školní knihovny jsme získali díky finanční podpoře statutárního města Ostravy.