Červená je barva naše…

Ve čtvrtek 17. února jsme netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Po jejich uveřejnění se ihned třídou
rozléhal radostný jásot. Děkuji všem rodičům za vynikající spolupráci.