60. výročí školy

Pátek

Dnes jsme se věnovali sdílení informací. Navštívili jsme třídu 7. A. Společně jsme si připomněli události z let 2000 – 2010. Nechyběly soutěže, kvízy, pohybové znázornění. Projektové vyučování jsme zakončili na školním hřišti soutěžemi, pohybem. Slunečné počasí nám přálo a celý projekt jsme si velmi užili.