6.C

Třídní učitel
Mgr. Eva Krejčíčková
E-mail:
krejev@zsjunacka.cz
Tel. kontakt
596 769 175 - ústředna

  • Aktuálně
  • Rozvrh hodin
  • Domácí úkoly
  • Dokumenty
  • Týdenní plány

Aktuálně

Aktuality

6.C značkuje

V pátek 20.5.2022 se uskutečnil školní výlet v okolí Staré Bělé. Jako první jsme si prohlédli značkařskou centrálu s veškerým vybavením, následně jsme se vydali na trasu dlouhou 10 km. Žáci si vyzkoušeli práci značkaře, která jim šla moc dobře. Po cestě jsme hráli hry – štronzo, kolíčky a jména. Pauzu jsme si dali v… číst dále…

Pozor, změna!

Avizovaná přednáška „Vychovávejte své děti tak, aby vám nelezly na nervy“ rodinného terapeuta Jiřího Haldy proběhne v pátek 10.6. již od 15:30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Informace k školnímu výletu

Školní výlet se uskuteční 20.5. 2022. Sraz 8:00 u školy, ukončení 16:00 u sokolovny ve Staré Bělé. S sebou: pití, svačinu, oblečení a boty do lesa, pracovní rukavice, špekáček nebo párek na opečení (chleba zajistím, párky budou ráno dány v sokolovně do ledničky), pláštěnku. Průběh: prohlídka značkařské centrály, ukázka značení turistických cest (žáci si mohou… číst dále…

Peče 6.B a 6.C !

Ve čtvrtek 12. května do naší školní kuchyňky zavítala paní Markéta Tomášková, která soutěžila v „Peče celá země“. Děvčata si připravila řadu otázek týkajících se natáčení a umístění se paní Markétky v soutěži. Protože je soutěž o pečení, krom diskuze se i peklo. Paní Markéta si připravila „crumble“ – dezert pocházející z Britských ostrovů, který se skládá z… číst dále…

Dny Evropy

28.4. a 29.4 se konaly na naší škole dny Evropy. Každá třída 2. stupně si připravila informace a zajímavosti o jedné zemi Evropské unie. Zástupkyně naší třídy vylosovala našeho souseda – Slovensko. Žáci celý duben připravovali velmi zdařilou výzdobu třídy, sestřih slovenské hudby a zajímavé informace. Dále si třída připravila ochutnávku slovenských sýru a halušek…. číst dále…

Den prevence 11.4.

11.4. se konal den prevence. Šesté třídy se věnovaly problematice šikany a třídnímu kolektivu. Pod vedením lektorky z organizace Renarkon si žáci vyzkoušeli roli agresora, oběti i přihlížejícího. Scénky žáci s lektorkou následně rozebrali a vysvětlili si správné jednání v podobných situacích.

Zeměpisná olympiáda

Letos podruhé proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády online formou během dvou březnových termínů. Zúčastnilo se jej 8 žáků z naší školy. Do dalšího kola sice žádný nepostoupil, ale i tak prokázali své znalosti a umísili se většinou ve středu soutěžního pole. Nejlépe se dařilo Lukáši Zajoncovi ze 7.B, který se umístil na 7. místě z 45 soutěžících…. číst dále…

Vycházka na farmu

V rámci vyučovacího předmětu výchova ke zdraví jsme se ve čtvrtek 10. března vydali na vycházku až do Nové Bělé, kde jsme navštívili farmu rodiny Kaločových. Přivítal nás koník Topinka. V holubníku jsme obdivovali závodní holuby, kteří se účastní řady soutěží. Jedna z nich probíhala dokonce až v Německu, odkud na čas letěli domů –… číst dále…

Sv. Valentýn v hodině angličtiny

Legenda tvrdí, že byl sv. Valentýn popraven kvůli lásce. Římský císař Markus Aurelius Claudius ve 3. století zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži rozptylovali od vojenských povinností. Jenže biskup Valentýn i přes zákaz zamilované páry tajně oddával. Tím si podepsal ortel a 14. února 269 ho císař nechal popravit.Sv. Valentýna, svátek zamilovaných se slaví převážně… číst dále…

Project – „My family“

V měsíci únoru jsme se v hodinách anglického jazyka zabývali rodinou. Žáci vytvořili projekt o svých nejbližších, který poté prezentovali. Dokonce jsme podle popisů hádali některé autory.

Barevný týden

V pondělí 14. února zahájíme na naší škole „Barevný týden“. Oblečme se celá škola – žáci i učitelé do černé barvy. Doplňky se také cení! Po celý týden v průběhu první vyučovací hodiny bude procházet třídy prvního a druhého stupně tříčlenná komise složená z řad členů školního parlamentu. Hodnotit se bude: • zřetelný celkový oděv… číst dále…

Online konzultace 11.1.2022

Vážení rodiče a prarodiče. V úterý 11.1. se uskuteční online konzultace ohledně prospěchu a chování žáků. S ohledem na citlivost informací budou konzultace probíhat individuálně, přes účty v MS teams Vašich dětí. Známky za druhé čtvrtletí pošlu opět každému e-mailem do 10.1.. Prosím o zaslání potvrzení doručení e-mailu. Konzultace není povinná, jiné informace než známky… číst dále…

Poslední školní den v roce 2021

Poslední školní den v roce 2021 se nesl v duchu her. Ráno si žáci předali dárečky a poté už se plně věnovali hrám. Hrály se Dostihy a sázky, únikovky, karty a nakonec se hrálo i městečko Palermo. Den se nám podařil a všichni se už těšíme na svátky.

Vážení rodiče, vážení prarodiče, milí žáci,

přeji vám krásné a pohodové Vánoce a mnoho úspěchů a zdraví v novém roce. Zároveň bych vám chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci a těším se na další v roce 2022. Mgr. Eva Krejčíčková, třídní učitelka

Vánoční dílny

Dnes 3. 12. 2021 proběhly na naší škole Vánoční dílny. Žáci vyráběli baňky z polystyrénových koulí a provázku a také bambulky z vlny. Žáci si výrobky odnesli domů pro radost.

Den prevence

Dne 2. 12. 2021 proběhl na naší škole den prevence, který měl dvě části. V první části jsme se věnovali kariérovému poradenství. Žáci si založili portfolio, které jim v devátém ročníku pomůže rozhodnou čemu se budou věnovat po základní škole. Dále se seznámili s různými povoláními formou hádací hry. Ve druhé části nás navštívil lektor… číst dále…

Změna termínu třídních schůzek

Vážení rodiče a prarodiče,  vedení školy změnilo z důvodu vysoké nemocnosti termín třídních schůzek na úterý 30.11. od 16.30 hodin. Schůzky budou probíhat on-line přes Teams. V MS Teams je už nyní vytvořena schůzka, kterou naleznete v kalendáři MS Teams a také ve skupině s názvem 21/22_Třídní schůzky_6.C. Další možnost připojení je přes odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1g5f9kalEHMpBecEXhVbeMq3SC8JzKs8BsYf79BSAn01%40thread.tacv2/1637273177534?context=%7b%22Tid%22%3a%225496b6a0-8312-48fe-8169-c48b794a922b%22%2c%22Oid%22%3a%22f80c656a-133a-4618-a81f-7c9456ba7607%22%7d…. číst dále…

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče začne od 18. 10. 2021. Oznámení o rozvrhu PSPP přinese žák k podpisu rodičům, popř. se zákonní zástupci mohou informovat u speciálního pedagoga. speciální pedagog – Mgr. Kateřina Coufalová

Projekt k 60. výročí naší školy

3. září 2021 uběhlo 60 let od otevření nové budovy naší školy. V rámci tohoto krásného výročí proběhly 30.9. a 1.10. na naší škole projektové dny. Každá třída vypracovala jedno desetiletí, v jehož duchu vyzdobila třídu a připravila program pro jinou třídu určenou losem. Naší třídě byla přidělena 70. léta. Zaměřili jsme se především na… číst dále…

Adaptační kurz

Ve dnech 9.9. a 10.9. proběhl ve škole a okolí adaptační kurz pro žáky šestého ročníku, který připravila organizace Pavučina. V mezitřídní soutěži se nám podařilo odstranit počáteční rozpaky z nového prostředí a bojovat jako jeden kolektiv za společnou věc. 6.C se celkově v soutěži umístila na 2. místě. Adaptační kurz jsme si všichni velmi… číst dále…

Všechny aktuality

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Prozatím nebyl zadán žádný úkol

* Datum zadání | Termín vyhotovení | Předmět | Zadání

Dokumenty

Dokumenty

Prozatím nebyl vložen žádný dokument.

Týdenní plány

Týdenní plány

V databázi není vložen žádný týdenní plán.