Zvířata

Druhý referát byl o zvířatech. Nejdříve jsme napsali všechna zvířata, o kterých se děti chtěly něco dovědět. Pak si každý jedno z těchto zvířat vylosoval. Kritéria pro hodnocení jsme společně určili takto:

  • Velký nadpis
  • Obrázek
  • Alespoň 3 základní informace
  • Alespoň jedna zajímavost
  • Gramaticky správně napsáno
  • Zvíře vypráví o sobě/ já jsem …

Referáty byly krásné a dověděli jsme se mnoho zajímavého.