Popis literární postavy

Ve čtenářské dílně se věnujeme popisu literární postavy. Nejdříve jsme se seznámili s tím, jak popisuje Roald Dahl pana Kazisvěta ve své knize Matylda. Pak děti hledaly ve svých knihách popisy postav a nakonec musely vybrat ze tří obrázků boha Poseidona ten, který nejlépe odpovídal textu, kde byl Poseidon popsán. Roald Dahl nás pak provázel i v pátek, kdy měly děti na základě jeho popisu co nejvěrněji nakreslit slečnu Kruťákovou z již zmiňované knihy Matylda. Naši třídní nástěnku teď zdobí mnoho hrůzu nahánějících slečen Kruťákových.