ZAYFERUS – společnost na ochranu dravých ptáků

Zayferus je obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků. Je to tým lidí, kteří jsou ochotni ve dne, v noci udělat maximum pro ochranu dravých ptáků! Veškeré finance na svůj provoz získávají svojí vlastní činností – pořádají přednášky na školách a gymnáziích, ukázky dravců v Lednickém parku pro širokou veřejnost. Do ochrany a propagace dravců investují několik miliónů korun ročně.

Dnes jsme se s radostí takové přednášky zúčastnili. Společnost Zayferus zavítala i na naši školu. Zábavné a poučné povídání, především pak ukázky letů, krásné výhry za pozornost, to vše nám zpříjemnilo dnešní slunečné dopoledne. Video zde.