Informace k prvnímu školnímu týdnu 1.9. – 3.9.

Organizace prvního týdne :
1.9. středa 
– vstup do školní budovy od 7:20 – 7:40 hod
– v 7:40 hod proběhne první testování žáků
   PROSÍME O DOCHVILNOST !
– ve třídě ochranu dýchacích cest mít nemusí, ale v jiných prostorách
   školy ano
  – tento den budou žáci ve škole od 8:00 do 9:00 hod
– přinést si psací potřeby, úkolníček, roušku (respirátor )
  – rozdání ŽK, zapsání rozvrhu hodin, přidělení klíčů od šatních skříněk
  – DÚ  – zákonný zástupce vyplní a podepíše úvodní stranu v ŽK
– podepíše také sdělení v ŽK na str. 26, 36 a poslední stranu
– prosíme také o vyplnění  Aktualizace osobních údajů žáka                 
  – výdej obědů od 11:45 hod

    TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE KONAJÍ 7.9.2021 V 16:30 hod ve třídě 5.B

2.9. čtvrtek 
výuka od 8:00 – 12:35 hod
– žáci si donesou přezůvky, pouzdro, sešity, obaly, ŽK, úkolníček
– podrobné seznámení se školním řádem
 – třídnické práce – podepisování sešitů ( Doneste si všechny sešity, jejich
   seznam najdete na webových stránkách – sešity s předměty budou stejné
   jako ve 4. ročníku. Sešit geometrie a HV zůstává z loňského škol. roku)
– všechny sešity a učebnice musí být obalené a žák je musí mít v pořádku
– žáci si donesou vyplněnou ŽK, papír s Aktualizací osobních údajů,
– žáci, kteří budou chodit na obědy do školní jídelny i potvrzení, že mohou 
   chodit do jídelny sami

 3.9. pátek 
– výuka od 8:00 – 12:35 hod
– žáci si přinesou ČJ – učebnici, PS  a M – učebnici a PS
– dále si donesou doplněné výtvarné boxy a papíry v podepsané igelitové
tašce

Od 6.9. výuka všech předmětů podle daného rozvrhu hodin. Nezapomeňte v pondělí cvičební úbor. Pokud bude příznivé počasí, budeme chodit cvičit ven.
7.9. prezentace kroužků od 15:00 hod v pavilonu B .
Těším se na vás.
Vaše tř.uč. L.Kučerová