Oxford Illustrator

Dne 21. října proběhla na ZŠ Pokorného v Ostravě-Porubě celoměstská soutěž

Oxford Illustrator, které se zúčastnilo 16 škol.

Naši školu reprezentovala v první kategorii Tereza Tichá, ve druhé Nelly Pchálková a ve třetí Kateřina Plášilová.

Pro soutěžící to byla první zkušenost s tímto typem soutěže, kde bylo nutné uplatnit schopnosti ze dvou odlišných oblastí. Jak napovídá samotný název, šlo o spojení schopnosti porozumět čtením anglickému jazyku a obsah textu poté detailně výtvarně zpracovat.

Hodnocena byla míra reprodukce a originalita. Děvčata se velmi dobře vypořádala s anglickými texty, tedy prošla 1. kolem soutěže a potom zpracovala přečtenou ukázku do pěkných obrázků.

Všem soutěžícím děkujeme za prezentování naší školy v soutěži.